ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

กิจกรรม ตรวจเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทางสังคม 26/06/2566

  • 28 มิถุนายน 2566
  • 85 ครั้ง

- เพื่อตรวจประเมิน ADL

- มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่

- มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

รพ.แม่ออน โดยคุณนวพร คาดชะตาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน ร่วมกับ อบต.ออนกลาง โดย นายกฯ วราวุธ กันตีมูล นายกอบต.ออนกลาง , คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ ,ปลัดอบต., นักพัฒนาชุมชน, พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 3 ต.ออนกลาง

ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ, ,ตรวจประเมินสุขภาพ, มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (งบ สปสช.) และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ใน

- หมู่ที่ 1 จำนวน 3 ราย

- หมู่ที่ 3 จำนวน 5 ราย

>> รวมทั้งรับทราบประเด็นปัญหาด้านอื่นๆ ได้แก่
- ต้องการรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

- ต้องการติดกระจกโค้งในจุดเสี่ยง
- ต้องการระบบไฟส่องสว่างในจุดเสี่ยง
ซึ่งอบต.ออนกลาง จะได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: