ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

113 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้ยเงินเดือน พ.ศ. 2558 298 KB. 60
2 ประกาศเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561 2.63 MB. 55
3 ประกาศเรื่องการรักษาวินัย พ.ศ. 2558 689 KB. 54
4 ประกาศเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 6.37 MB. 54
5 ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 4.37 MB. 57
6 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 3.30 MB. 57
7 ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 161 KB. 55
8 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก 127 KB. 59
9 ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 161 KB. 55
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.56 MB. 62
11 แผนพัฒนาบุคลากร 451 KB. 79
12 ประกาศยกย่อง 29 KB. 73

แชร์ให้เพื่อน: