ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร.065-9193272

นายธีรพัชญ์ จันทร์ต๊ะอูป

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร .095-1421988

นายขวัญรุ่ง กันตีมูล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 063-5239023

นางวราภรณ์ ใจหาญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร.082-1857566


แชร์ให้เพื่อน: