ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

58 ครั้ง
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566)

แชร์ให้เพื่อน: