ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

complaintแจ้งเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

ท่านสามารถแจ้งร้องเรียน-ร้องทุกข์ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ได้โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลออนกลางโดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ