ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

นโยบาย No Gift Policy

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส

5 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ?สุจริต โปร่งใส 218 KB. 0

แชร์ให้เพื่อน: