ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

45 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 265 KB. 12

แชร์ให้เพื่อน: