ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

ประกาศลด 15% ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566

ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

84 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 113 KB. 53

แชร์ให้เพื่อน: