ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

กิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทางสังคม 28/06/2566

  • 28 มิถุนายน 2566
  • 80 ครั้ง

- เพื่อตรวจประเมิน ADL

- มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่

- มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

พระอิสระ ภูริวฑฺฒโน เลขานุการหน่วยอบรมประชาชนตำบลออนกลาง ได้ให้ความเมตตา พร้อมด้วย นายกฯ วราวุธ กันตีมูล นายกอบต.ออนกลาง ,นางบุปผา บุญสดุดี ผอ.รพ.สต.บ้านออนกลาง, ผู้จัดการดูแลสาธารณสุขฯ (CG), คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ ,ปลัดอบต., นักพัฒนาชุมชน, ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 , 11 ต.ออนกลาง
ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ, มอบปัจจัยสงเคราะห์ (งบหน่วย อ.ป.ต.) ,ตรวจประเมินสุขภาพ และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (งบสปสช.)ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ใน
- หมู่ที่ 6 จำนวน 5 ราย

- หมู่ที่ 11 จำนวน 5 ราย

>>รวมทั้งรับทราบประเด็นปัญหาด้านอื่นๆ ได้แก่
- การช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงส่งต่อการรักษาในโรงพยาบาลในเมือง


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: