ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

  • 9 มิถุนายน 2566
  • 23 ครั้ง

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566  

      ท่านนายอำเภอชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ

 ณ อ่างห้วยบง หมู่ที่ 4 ,10 ต.ออนกลาง  ซึ่งจัดโดยผู้นำท้องที่ - ท้องถิ่น ,คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 10 ต.ออนกลาง

       โดยมีนายกฯ วราวุธ กันตีมูล นายกอบต.ออนกลาง ,กำนันยุทธนา ขัติแสง กำนันตำบลออนกลาง ,ประธานสภาอบต.ออนกลาง 

,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ให้การต้อนรับ


>> ซึ่งเป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่น เพื่อขอบคุณเทวดาอารักษ์ที่บันดาลให้ฝนตก และมีน้ำจากขุนน้ำ หรือต้นน้ำลงมาสู่พื้นที่ชุมชน 

รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้คนในพื้นที่รู้จักรักษ์ผืนป่า และต้นน้ำ 


>>โดยเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการรัก(ษ์) แม่ออน" 

   อันมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้ง อำเภอแม่ออน ,อบต.ออน   กลาง ,สถานีควบคุมไฟป่าแม่ออน ,กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้นำท้องที่ - ท้องถิ่น 

และประชาชนในตำบลออนกลาง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: