ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงผิวถนน ทำรางระบายน้ำ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและสัญญาณจราจร

  • 6 มิถุนายน 2566
  • 88 ครั้ง

วันนี้ วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 นายกฯวราวุธ กันตีมูล นายกอบต.ออนกลาง ได้มอบหมายให้นายธีรพัชญ์ จันทร์ต๊ะอูป รองนายกฯ ,

นายขวัญรุ่ง กันตีมูล รองนายกฯ และนายจรูญโรจน์ สุทธะนะ ปลัดอบต.ออนกลาง เข้าพบผู้ช่วยหมวดทางหลวงสันกำแพง 

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 

>>เพื่อยื่นหนังสือขอรับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงผิวถนน ,ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และสัญญาณไฟจราจร ถนนทางหลวงสาย 1006 

( สันกำแพง - ออนหลวย) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังตามไหล่ทาง และทำให้การคมนาคมสะดวกป้องกันอุบัติเหตุจราจร


>>โดยในเบื้องต้น ผู้ช่วยหมวดทางหลวงสันกำแพง ได้แจ้งว่าโครงการปรับปรุงผิวจราจร อยู่ในแผนงบประมาณ ปี 2567 แล้ว

 โดยเริ่มที่ระยะทางประมาณ กม.27 บริเวณร้าน ก.วัสดุก่อสร้าง - บริเวณตลาดออนหลวย 

สำหรับไฟฟ้าส่องสว่าง และสัญญาณไฟจราจร จะผลักดันบรรจุในแผนงบฯ ปีต่อๆไป


>>ส่วนกรณี น้ำขังไหล่ทางถนนทางหลวง ช่วงสถานีใบยาสูบแม่เลน ไม่มีโครงการบรรจุในแผนงบฯ ของกรมทางหลวง

 แต่หากอบต.ออนกลาง จะใช้งบของอบต.ทำรางระบายน้ำตามแบบแปลนของอบต. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังริมไหล่ทาง 

สามารถขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อแขวงทางหลวงฯ ได้ ยินดีให้การอนุญาตทั้งนี้ หมวดทางหลวงสันกำแพง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะทำหนังสือแจ้งผลความคืบหน้า ให้อบต.ออนกลางทราบต่อไป


อบต.ออนกลาง ขอขอบคุณผู้ช่วยหมวดทางหลวงสันกำแพง มา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: