ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

megaphoneข่าวกิจกรรม/ผลงาน

เยี่ยมผู้เปราะบางทางสังคม

22 มิถุนายน 2566

18 ครั้ง

ประชุมสภา อบต. ออนกลาง

22 กุมภาพันธ์ 2566

85 ครั้ง