ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

อบต.ออนกลาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  • 29 เมษายน 2567
  • 35 ครั้ง

วันนี้ วันที่ 29 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง นำโดย นายวราวุธ กันตีมูล นายกอบต.ออนกลาง, รองนายกอบต., ปลัดอบต.ออนกลาง, รองปลัดอบต., ข้าราชการพนักงาน, ส.อบต.ออนกลาง พร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 -11 ต.ออนกลาง ลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ จำนวน 25 คน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ออนกลาง โดยให้เป็นเงินสงเคราะห์ รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมมอบหน้ากากอนามัย N95 รายละ 25 ชิ้น เพื่อป้องกันหมอกควัน PM 2.5

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: