ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอัคคีภัยป้องกันได้ต้องใส่ใจไม่ประมาท

  • 15 มิถุนายน 2566
  • 34 ครั้ง

วันนี้ 14 มิถุนายน 2566 

      นายกฯ วราวุธ กันตีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิ"โครงการอัคคีภัยป้องกันได้ต้องใส่ใจไม่ประมาท"  

>>โดยในเวลา 09.00 น. จัด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ออน กลาง 
>>และ เวลา 13.30 น. จัด ณ อบต.ออนกลาง 

      เพื่อให้ความรู้ทักษะการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ แก่ คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,ข้าราชการ ,พนักงาน

 รวมทั้ง คณะครู และเด็กนักเรียนใน ศพด.อบต.ออนกลาง  จำนวน 140 คน

     ซึ่งเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน ให้มีสติในการเผชิญเหตุ และสามารถอพยออกจากที่เกิดเหตุ ได้อย่างถูกวิธี 

เป็นระเบียบแบบแผนตามมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย อันจะลดการบาดเจ็บ และความสูญเสียของชีวิตได้

   ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยกรอบรม จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หนองผึ้ง อ.สารภี และทต.บ้านแหวน อ.หางดง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: