ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ลงพื้นที่ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/พิการ ให้เหมาะสมปลอดภัย

  • 22 สิงหาคม 2566
  • 211 ครั้ง

นที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายวราวุธ กันตีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ออนกลาง และนายจรูญโรจน์ สุทธะนะ ปลัดอบต.ออนกลาง เจ้าหน้าที่อบต.ออนกลาง ต้อนรับทีมที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานหรือสังเกตการณ์กิจกรรมโครงการของศูนย์ฯ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/พิการ ให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลออนกลาง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: