ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

สำนักปลัด

บุคลากรสำนักปลัด

นางสาวอังคณา ฟักทอง

หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

นางรุ่งทิพย์ ชัยชนะ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายฐานันดร คงอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกัญญารัตน์ นางเมาะ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์และแผน

นางสาวมัลลิกา พุงขาว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภชัย พุงขาว

พนักงานดับเพลิง
กู้ชีพกู้ภัย

นายนนทวัฒน์ นางเมาะ

คนงานทั่วไป
กู้ชีพกู้ภัย

นายทรงภพ กุนเมืองใจ

พนักงานจ้างเหมาบริการฯ
กู้ชีพกู้ภัย

นายอำนาจ วุฒิวงค์คำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
กู้ชีพกู้ภัย

นายประเสริฐ แว่นโท๊ะ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คนสวน)

นายธวัชชัย ยาประเสริฐ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางเกษร ตุ้ยคำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

นายอ่อน อายุยืน

พนักงานจ้างเหมาบริการ


แชร์ให้เพื่อน: