ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

ฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายจรูญโรจน์ สุทธะนะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร.081-7244763

นายธนิก ธนศริโชติ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร.085-0385360


แชร์ให้เพื่อน: