ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

กองช่าง

บุคลากรกองช่าง

นายธฤตบุพกร ปาลี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุทธิพันธ์ อินต๊ะปุก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายเฉลิมชัย บุญเป็ง

พนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยช่างโยธา)

นางสาวสุนารี ก้อนยะ

จ้างเหมาบริการ (งานธุรการกองช่าง)

ว่าที่ ร.ต. อโนชา แก้วสว่าง

จ้างเหมาบริการ (งานซ่อมแซมไฟฟ้า)


แชร์ให้เพื่อน: