ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

กองช่าง

บุคลากรกองช่าง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุทธิพันธ์ อินต๊ะปุก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายเฉลิมชัย บุญเป็ง

จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยช่างโยธา)

นางสาวสุนารี ก้อนยะ

จ้างเหมาบริการ (งานธุรการกองช่าง)


แชร์ให้เพื่อน: