องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 อบต. ออนกลางร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เปิดอ่าน 59 views

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับอำเภอแม่ออน ร่วมกิจกรรมทำคอกไม้ไผ่แล้วนำเศษใบไม้มาใส่เพื่อเป็นการกำจัดขยะ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีในการร่วมทำความดี และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์