องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีการพักขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 192 views