องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน ได้มาตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

เปิดอ่าน 18 views