องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย STRONG โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงาน ป.ป.ช.) วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่ออน

เปิดอ่าน 30 views