องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

รับบริจาคถุงยังชีพ/เครื่องอุปโภคบริโภค จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานงานผ่านทางท่าน สจ. วรรณา สุภาเฟย เพื่อมอบสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในเขตพื้นที่ตำบลออนกลาง

เปิดอ่าน 116 views