องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

แผน ปปช.


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ

ประกาศการป้องกันการทุจริต-ปี-2563

ประกาศการป้องกันการทุจริต-ปี-2564

ประกาศการป้องกันการทุจริต-ปี-2565

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานรอบเดือนเม.ย.64

รายงานรอบเดือนต.ค.64

แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. 2561-2565)

2แผนปฏิบัติการ.pdf

3แผนปฏิบัติการ.pdf

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

1รายงานรอบเดือน-เม.ย.63

2รายงานรอบเดือน-ต.ค.63