องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

รายงานการประชุมสภา

ปีงบประมาณ 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-1-สมัยแรก-ประจำปี-พ.ศ.-2564-ครั้งที่1

ประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.-2564-ครั้งที่1

ประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.-2564-ครั้งที่1


กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ

1. กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 ) วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

2. กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 ) วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

3. กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 ) วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง