องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ65

ข้อบัญญัติ-65-หน้า68-342


ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ64จริง

ข้อบัญญัติ2564-หน้า-60-243


ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563

15ข้อบัญญัติ2563-หน้า-66-185


ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562

15ข้อบัญญัติ2562-หน้า66-181


ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561

15ข้อบัญญัติ2561-หน้า61-111


 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย2560-pdf


 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559

1หน้าปก-1

2ประกาศใช้ข้อบัญญัติ59

3สารบัญ

4หน้าปกส่วนที่1

5คำแถลงงบประมาณ

6คำแถลง2.1รายรับ

7หน้าปกส่วนที่2

8คำแถลง2.2รายจ่าย

9บันทึกหลักการและเหตุผล

10รายจ่ายตามงานและงบ

11ข้อบัญญัติหน้าอนุมัติ

12หน้าปกส่วนที่3

13รายงานประมาณการรายรับ

14รายงานรายละเอียดประมาณรายรับ

15รายงานประมาณการรายจ่าย59

16รายละเอียดประมาณการรายจ่าย2559

17ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย59


ข้อบัญญัติงบประมาณ 2558

1.1หน้าปกส่งอำเภอ

1.2ประกาศใช้ข้อบัญญัติ58

1.3หน้าปกส่วนที่1

2.1หน้าปกส่วนที่2

2คำแถลงงบพี่ทิพย์หน้า1-5-11

2คำแถลงงบพี่ทิพย์หน้า1-5-12

2คำแถลงงบพี่ทิพย์หน้า1-5-13

2คำแถลงงบหน้า1-5-14

3รายจ่ายตามงานและงบหน้า6-9-1

4ข้อบัญญัติหน้าอนุมัติ-หน้า10-11

5ประมาณการรายรับ18ล้านใส่เลขหน้าหน้า12-14-2

6รายละเอียดประมาณการรายรับฯหน้า-15-16-2

7รายงานประมาณการรายจ่าย58ใช้อันนี้หน้า17-41

8ข้อบัญญัติ-2558